่ณผ็‰ฉ่ปŠ 0

๐’Œ๐’๐’“๐’†๐’‚ ๐’Œ๐’Š๐’…๐’”