่ณผ็‰ฉ่ปŠ 0

๐’Œ๐’๐’“๐’†๐’‚ ๐’ƒ๐’‚๐’ƒ๐’š